Емилија Илић

 • Уређење друштва
 • Грађанско васпитање

Соња Здравковић

 • Математика

Милена Станковић

 • Математика

Александра Младеновић

 • Српски језик и књижевност

Лидија Милићевић

 • Српски језик и књижевност

Ана Ивановић

 • Физичко васпитање
 • Обогаћен једносменски рад

Немања Стевановић

 • Веронаука

Миливоје Петровић

 • Технологија рада
 • Техничко цртање
 • Практична настава

Бранко Лазовић

 • Основи машинства
 • Материјали о обрада метала

Даворин Живковић

 • Практична настава
 • Обогаћен једносменски рад

Марина Н. Митић

 • Познавање материјала
 • Технологија шивења
 • Практична настава

Марина Х. Митић

 • Машине и алати
 • Практична настава

Сузана Мићовић

 • Технологија материјала

Биљана Андрејевић

 • Машине и алати
 • Технологија шивења
 • Практична настава

Синиша Ђорђевић

 • Технологија ткања
 • Практична настава

Верица Стојановић

 • Познавање материјала
 • Практична настава

Милица Денчић Станковић

 • Технологија ткања
 • Практична настава
 • Обогаћен једносменски рад

Зорана Јанковић

 • Текстилна влакна
 • Практична настава
 • Обогаћен једносменски рад

Јовица Антоски

 • Помоћни наставник

Ана Стојковић

 • Технологија рада
 • Фризуре
 • Практична настава

Ивана Марковић

 • Хигијена
 • Практична настава
 • Грађанско васпитање