Олгица Костић

 • Васпитно-образовни рад у развојној групи
 • Обогаћени једносменски рад

Владица Ристић

 • Ликовна култура

Јелена Тошић

 • Енглески језик

Лидија Милићевић

 • Српски језик

Аца Стефановић

 • Математика
 • Техника и технологија

Милорад Савић

 • Разредна настава

Наташа Ковачевић

 • Разредна настава
 • Индивидуална настава

Јована Тодоровић

 • Биологија
 • Српски језик

Љиљана Ивановић

 • Музичка култура
 • Грађанско васпитање
 • Веште руке

Анита Миладиновић

 • Разредна настава

Иван Младеновић

 • Разредна настава
 • Биологија

Гордана Милетић

 • Математика
 • Информатика и рачунарство

Бранко Лазовић

 • Информатика и рачунарство

Марија В. Крстић

 • Физика
 • Географија

Сузана Мићовић

 • Хемија

Владислав Петковић

 • Историја
 • Обогаћени једносменски рад

Александра Младеновић

 • Српски језик

Соња Стаменковић

 • Руски језик

Весна Илић

 • Физичко и здравствено васпитање
 • Корективна гимнастика

Марија Д. Крстић

 • Енглески језик
 • Обогаћени једносменски рад

Драган Јовановић

 • Индивидуална настава – корективна гимнастика