Српски језик и књижевност

Математика

Физичко васпитање

Уређење друштва

Веронаука

Технологија рада – бравари

Материјали и обрада метала – бравари

Основи машинства – бравари

Техничко цртање – бравари

Практична настава – бравари

Основе машинства – заваривачи

Техничко цртање – заваривачи

Практична настава – заваривачи

Технологија шивења – конфекцијски шивачи

Текстилна влакна – конфекцијски шивачи

Познавање материјала – конфекцијски шивачи

Машине и алати – конфекцијски шивачи

Практична настава – конфекцијски шивачи

Технологија ткања – ручни ткачи

Текстилна влакна – ручни ткачи

Познавање материјала – ручни ткачи

Машине и алати – ручни ткачи

Практична настава – ручни ткачи

Технологија рада – фризери

Технологија материјала – фризери

Хигијена – фризери

Практична настава – фризери

Грађанско васпитање