Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Математика

Свет око нас

Природа и друштво

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

Од играчке до рачунара

Самопослуживање и брига о себи

Пројектна настава

Историја

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Техника и технологија

Техничко и информатичко образовање

Информатичко образовање

Физичко и здравствено образовање

Грађанско васпитање

Хор и оркестар

Веште руке