ЧОС – Олгица Костић – 21.3.2020:

ЧОС – Марина Н. Митић – ТК12 – 23.3.2020:

ЧОС – Наташа Ковачевић – VII2 – 23.3.2020:

ЧОС – Јована Тодоровић – 26.3.2020:

ЧОС – Јелена Тошић – VI разред – 26.3.2020:

ЧОС – Марина Н. Митић – TK-12 – 27.3.2020:

ЧОС – Наташа Ковачевић – VII2 – 23.3.2020:

ЧОС – Емилија Илић – Средња школа (За све који су послали своје маске)

ЧОС – Марина Н. Митић – ТК12 – 2.4.2020:

ЧОС – Љиљана Ивановић – VIII/2 – 03.4.2020:

ЧОС – Наташа Ковачевић – VII/2 – 6.4.2020:

ЧОС – Емилија Илић – Средња школа

ЧОС – Миле Петровић – МБ-31 – 10.4.2020:

ЧОС – Олгица Костић – (Зло)употреба интернета

ЧОС – Љиљана Ивановић – У сусрет Ускрсу – 13.4.2020:

Ученички парламент – Емилија Илић – 15.4.2020:

ЧОС – Емилија Илић – 15.4.2020:

КВИЗ – Здраво растимо – Весна Илић – 13.4.2020:

ЧОС – Лидија Милићевић – 16.4.2020:

ЧОС – Наташа Ковачевић – VII2 – 22.4.2020:

ЧОС – Марина Н. Митић – Дан планете Земље – 23.4.2020:

ЧОС – Љиљана Ивановић – 4.5.2020:

ЧОС – Љиљана Ивановић – 11.5.2020:

  • Крај школске године

ЧОС – Љиљана Ивановић – 25.5.2020:

  • Телефонски разговор с ученицима, родитељима и васпитачима о Завршном испиту осмог разреда.

Ученички парламент – Емилија Илић – 15.4.2020: