Српски језик и књижевност

3. разред (Александра Ђорић) 25.3.2020 – аудио и видео записи:

2. разред (Лидија Милићевић) 16.4.2020 – ПРОСТЕ И СЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ – клик на наслов

1. разред (Лидија Милићевић) 16.4.2020 – Књижевност старог века – клик на наслов

КВИЗ

Математика

Физичко васпитање

Уређење друштва

Веронаука

Технологија рада – бравари

18.3.2020

Tehnologija rada odeljenje M31  (Davorin Živković) 18.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=hLsFBuUQcX4

https://www.youtube.com/watch?v=uzBLokT7iMw

Tehnologija rada odeljenje MB11 (Davorin Živković) 18.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=QdqebvcC58M

https://www.youtube.com/watch?v=FW6v0UA2BoA

https://www.youtube.com/watch?v=C0qzb4kmHxg

https://www.youtube.com/watch?v=j7fCfAEQeXc

Tehnologija rada odeljenje Z33 (Davorin Živković) 18.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=a_k-q5Ziz94

https://www.youtube.com/watch?v=vB4Yh2v0Bb0

https://www.youtube.com/watch?v=xxf100W9UXM

23.3.2020

Tehnologija rada odeljenje M31 (Davorin Živković) 23.3.2020:

Tehnologija rada odeljenje MB11 (Davorin Živković) 23.3.2020:

Tehnologija rada Z33 (Davorin Živković) 23.3.2020:

30.3.2020

Tehnologija rada MB31 (Davorin Živković) 30.3.2020:
 
Tehnologija rada MB11: (Davorin Živković) 30.3.2020:
 
Tehnologija rada Z33: (Davorin Živković) 30.3.2020:

6.4.2020

Tehnologija rada (Davorin Živković) MB31:
 
Tehnologija rada (Davorin Živković) MB11:
 
Tehnologija rada (Davorin Živković) Z33:

22.4.2020

Tehnologija rada MB31:
 
Tehnologija rada MB11:
 
Tehnologija rada Z33:

Материјали и обрада метала – бравари

Основи машинства – бравари

Техничко цртање – бравари

Практична настава – бравари

Praktična nastava odeljenje M31 (Davorin Živković) 18.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=20JJjVgapE4

https://www.youtube.com/watch?v=VJqK25k6eiw

https://www.youtube.com/watch?v=0cYhKnYWMZM

https://www.youtube.com/watch?v=Vgf7jrKAhnQ

https://www.youtube.com/watch?v=zQT_Yty2muE

Praktična nastava odeljenje M31 (Davorin Živković) 23.3.2020:

Praktična nastava MB31 (Davorin Živković) 30.3.2020:

Praktična nastava (Davorin Živković) MB-31 – 6.4.2020:

Praktična nastava (Davorin Živković) MB-31 – 22.4.2020:

Основе машинства – заваривачи

Техничко цртање – заваривачи

Практична настава – заваривачи

Технологија шивења – конфекцијски шивачи

Технологија шивења 2. разред КТ21 (Марина Н. Митић) 27.3.2020:

Текстилна влакна – конфекцијски шивачи

Познавање материјала – конфекцијски шивачи

Машине и алати – конфекцијски шивачи

Практична настава – конфекцијски шивачи

Практична настава 1. разред ТК-12 (Марина Н. Митић) 8.4.2020:

1. разред – практична настава ТК-12 (Марина Н. Митић) 13.4.2020:

1. разред – Практична настава ТК-12 (Марина Н. Митић) 22.4.2020:

1. разред – Практична настава ТК-12 (Марина Н. Митић) 26.4.2020:

1. разред – Практична настава ТК-12 (Марина Н. Митић) 18.5.2020:

Технологија ткања – ручни ткачи

Текстилна влакна – ручни ткачи

Познавање материјала – ручни ткачи

Машине и алати – ручни ткачи

Практична настава – ручни ткачи

Технологија рада – фризери

Технологија материјала – фризери

Хигијена – фризери

Практична настава – фризери

Грађанско васпитање