Српски језик и књижевност

3. разред: https://youtu.be/rEAfIOxSO7o (Марија Жикић) 18.3.2020

7. разред (Александра Ђорић) 19.3.2020:

8. разред (Олгица Костић) 19.3.2020:

8. разред (Олгица Костић) 20.3.2020:

2. разред (Слађана Петровић) 19.3.2020:

4. разред (Јована Тодоровић) 20.3.2020:

8.2. разред – Кућна настава (Слађана Петровић) 24.3.2020:

7. разред (Александра Ђорић) 26.3.2020:

8. разред (Олгица Костић) 27.3.2020:

8. разред (Олгица Костић) 2.4.2020:

7. разред (Александра Ђорић) 2.4.2020:

8. разред (Олгица Костић) 4.4.2020: https://bit.ly/3a9SMCp

8. разред (Олгица Костић) 9.4.2020: https://bit.ly/2yeWDjq

6. разред (Лидија Милићевић) 13.4.2020:

5. разред (Лидија Милићевић) 13.4.2020:

5. разред (Лидија Милићевић) 13.4.2020:

6. разред (Лидија Милићевић) Смрт мајке Југовића – 13.4.2020:

8. разред (Олгица Костић) – 13.4.2020: https://bit.ly/3a9SMCp

8. разред (Олгица Костић) – 14.4.2020: https://bit.ly/3a9SMCp

4. разред (Јована Тодоровић) 20.4.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=AnEEh487lOw – Ћирилица писање слова
https://www.youtube.com/watch?v=U1d23-SG9xc – Писано слово Н
https://www.youtube.com/watch?v=VbwBseK7HE8 – Писано слово Л
https://www.youtube.com/watch?v=xOayZB8mlfE – Писано слово Љ
https://www.youtube.com/watch?v=Z-tvlTL-2r0 – Писано слово З
https://www.youtube.com/watch?v=xy7shYPB_N4 – Писанo слово И
https://www.youtube.com/watch?v=94yLBUfnI0c – Писано слово П
https://www.youtube.com/watch?v=9oN7NhajxPs – Писано слово Х
https://www.youtube.com/watch?v=ODz3cRrZOVQ – Писано слово Г 
https://www.youtube.com/watch?v=xIQwD5Ox2WE – Писано слово В 

8. разред (Олгица Костић) – 24.4.2020 – „Грађанин племић“, Ж.Б.П- Молијер – клик на наслов

1. разред (Војкица Јеленковић) 23.4.2020:

ПРИПРЕМНА НАСТАВА (Олгица Костић) – 3.6.2020:

Квиз за старије ОШ – Клик на наслов

Енглески језик

Руски језик

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 13.4.2020:

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 21.4.2020:

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 27.4.2020:

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 30.4.2020:

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 10.5.2020:

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 18.5.2020:

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 27.5.2020:

5. и 6. разред (Соња Стаменковић) 1.6.2020:

Математика

2. разред – КН – (Слађана Петровић) 19.3.2020:

4. разред (Јована Тодоровић) 20.3.2020:

2. разред – Кућна настава (Слађана Петровић) 24.3.2020:

1. разред (Наташа Лабовић) 27.3.2020:

6. разред (Гордана Милетић) 30.3.2020:

8. разред (Гордана Милетић) 3.4.2020: https://youtu.be/QucL-azYfwg

8. разред – Математика (Гордана Милетић) 30.4.2020:

Свет око нас

2. разред – КН – (Слађана Петровић) 19.3.2020

2. разред (Наташа Лабовић) 27.3.2020: https://bit.ly/2UG5fY8

Природа и друштво

3. разред: https://youtu.be/6NGCE35DAzg (Марија Жикић) 18.3.2020

3. разред (Марија Жикић) 24.3.2020:

4. разред (Јована Тодоровић) 30.3.2020:

Ликовна култура

Музичка култура

6. разред – КН – (Слађана Петровић и Анита Ценић-Миладиновић) 19.3.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020:

7. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020:

4. разред (Јована Тодоровић) 30.3.2020:

  1. разред (Војкица Јеленковић) 30.3.2020:

3. разред (Бранислав Тричковић) 2.4.2020:

5. разред (Бранислав Тричковић) 2.4.2020:

8. разред (Бранислав Тричковић) 2.4.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) 3.4.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) 13.4.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) 13.4.2020:

7. разред (Љиљана Ивановић) 13.4.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) 13.4.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) 20.4.2020 – Ликовна илустрација песме, слушање музике:

6. разред (Љиљана Ивановић) 20.4.2020 – Ликовна илустрација песме:

7. разред (Љиљана Ивановић) 20.4.2020 – Ликовна илустрација песме:

8. разред (Љиљана Ивановић) 20.4.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) 25.4.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) 25.4.2020:

7. разред (Љиљана Ивановић) – Светова музика – 25.4.2020

8. разред (Љиљана Ивановић) – 25.4.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) 4.5.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) 4.5.2020:

7. разред (Љиљана Ивановић) 4.5.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) – Филмска музика – 25.4.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) – 11.5.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) – Народна песма и игра – 11.5.2020:

7. разред (Љиљана Ивановић) – 11.5.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) – Музика на радију и телевизији, фрагменти емисија – Слушање музике – 11.5.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) – Слушање музике по избору ученика – 25.5.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) – Слушање музике по избору ученика – 25.5.2020: 25.5.2020:

7. разред (Љиљана Ивановић) – Слушање музике по избору ученика – 25.5.2020: 25.5.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) – Слушање музике по избору ученика – 25.5.2020: 25.5.2020:

5. разред (Љиљана Ивановић) – Слушање музике, обнављање песама – 1.6.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) – Обнављање песама – 1.6.2020:

7. разред (Љиљана Ивановић) – Обнављање песама – 1.6.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) – Систематизација градива – слушање музике – 1.6.2020:

Физичко и здравствено васпитање

2. разред (Слађана Петровић) 19.3.2020

1. разред (Војкица Јеленковић) 30.3.2020:

1. разред (Војкица Јеленковић) 4.4.2020:

1. разред (Војкица Јеленковић) 23.4.2020:

Од играчке до рачунара

Ускршња друштвена игра: ЛОВ НА УСКРШЊЕ ЈАЈЕ – клик на наслов за играње

Самопослуживање и брига о себи

Пројектна настава

  1. разред (Војкица Јеленковић) 30.3.2020:

Историја

6. разред – КН – (Слађана Петровић и Анита Ценић-Миладиновић) 19.3.2020:

6. разред – Срби у средњем веку (Владислав Петковић) 22.3.2020:

Географија

7. разред – http://bit.ly/33u5Hg6 (Иван Младеновић) 17.3.2020

6. разред – КН – (Слађана Петровић и Анита Ценић-Миладиновић) 19.3.2020:

Физика

Хемија

Биологија

5. разред: https://bit.ly/3bceA0y (Иван Младеновић) 17.3.2020

6. разред: https://bit.ly/2WsdYQe (Иван Младеновић) 17.3.2020

7. разред: https://bit.ly/3b9SKdX (Иван Младеновић) 17.3.2020

8. разред: https://bit.ly/2U1VlAZ (Иван Младеновић) 17.3.2020

8. разред – VIII-1/VIII-2 (Олгица Костић) 19.3.2020:

5. разред: http://bit.ly/2Upv6n7 (Олгица Костић) 19.3.2020

6. разред (Олгица Костић) 19.3.2020:

7. разред (Олгица Костић) 19.3.2020:

6. разред – КН – (Слађана Петровић и Анита Ценић-Миладиновић) 19.3.2020:

6. разред (Олгица Костић) 23.3.2020:

8. разред (Олгица Костић) 24.3.2020: https://bit.ly/2UyCNHz

7. разред (Олгица Костић) 24.3.2020: https://bit.ly/2JeusDE

8. разред (Олгица Костић) 25.3.2020: https://bit.ly/2UyCNHz

7. разред (Олгица Костић) 1.4.2020:

5. разред (Олгица Костић) 3.4.2020: http://bit.ly/2Upv6n7

6. разред (Олгица Костић) 3.4.2020: http://bit.ly/3bepumu

8. разред (Олгица Костић) 8.4.2020: https://bit.ly/2UyCNHz

7. разред (Олгица Костић) 8.4.2020:

5. разред (Олгица Костић) 10.4.2020: http://bit.ly/2Upv6n7

6. разред (Олгица Костић) 10.4.2020: http://bit.ly/3bepumu

6. разред (Олгица Костић) 13.4.2020: http://bit.ly/3bepumu

7. разред (Олгица Костић) 13.4.2020: http://bit.ly/2IXJRrO

8. разред (Олгица Костић) 13.4.2020: https://bit.ly/2UyCNHz

7. разред (Олгица Костић) 15.4.2020: https://bit.ly/3bc9JMZ

6. разред (Олгица Костић) – 24.4.2020 – Настанак живота на Земљи – клик на наслов

5. разред (Олгица Костић) – 24.4.2020 – Сачувајмо природу – клик на наслов

ПРИПРЕМНА НАСТАВА (Олгица Костић) – 3.6.2020:

Техника и технологија

6. разред – КН – (Слађана Петровић и Анита Ценић-Миладиновић) 19.3.2020:

Техничко и информатичко образовање

Информатичко образовање

6. разред – Информатика и рачунраство (Гордана Милетић) 28.4.2020:

Физичко и здравствено образовање

Грађанско васпитање

6. и 8. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020: https://youtu.be/SW1dUB66FLs

8. разред (Љиљана Ивановић) 13.4.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) 13.4.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) 20.4.2020: https://bit.ly/3abcJYL

8. разред (Љиљана Ивановић) 20.4.2020: https://bit.ly/3abcJYL

6. разред (Љиљана Ивановић) – Проблеми наше друштвене заједнице – 25.4.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) 4.5.2020:

8.разред – Дечја права – 4.5.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) – Проблеми наше друштвене заједнице – 11.5.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) – Укинуто ванредно стање – Мере – 11.5.2020:

6. разред (Љиљана Ивановић) – Проблеми наше заједнице – 25.5.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) – Систематизација градива – 25.5.2020:

8. разред (Љиљана Ивановић) – Систематизација градива – 1.6.2020

6. разред (Љиљана Ивановић) – Проблеми наше заједнице – 1.6.2020:

Хор и оркестар

Веште руке (Љиљана Ивановић) 20.3.2020: https://youtu.be/UBedOnUIBWo

Хор и оркестар (Љиљана Ивановић) 13.4.2020: https://youtu.be/gy8jyGRUR-8

Хор и оркестар (Љиљана Ивановић) 20.4.2020:

8.разред (Љиљана Ивановић) 25.4.2020 – Слушамо, гледамо, певамо, тапшемо и учествујемо у игри:

Хор и оркестар (Љиљана Ивановић) – Ритмичка пратња песама – 4.5.2020:

Хор и оркестар (Љиљана Ивановић) – Ритмичка пратња песама – 11.5.2020:

Хор и оркестар (Љиљана Ивановић) – Певамо и ритмичка пратња песме – 25.5.2020:

Хор и оркестар (Љиљана Ивановић) – Систематизација обрађених песама и композиција- 1.6.2020:

Веште руке

5. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020: https://youtu.be/9eW_OyNWNPI

6. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020: https://youtu.be/9eW_OyNWNPI

7. разред (Љиљана Ивановић) 20.3.2020: https://youtu.be/9eW_OyNWNPI

5., 6. и 7. разред (Љиљана Ивановић) 13.4.2020:

5., 6. и 7. разред (Љиљана Ивановић) 20.4.2020: Израда школског прибора – чаша за оловке:

5. разред – Цртамо и бојимо по избору ученика: цвет, букет цвећа…

7. разред – Цртамо и бојимо ПРОЛЕЋЕ

5. разред (Љиљана Ивановић) – Цртамо и бојимо: Моја школа

6. разред (Љиљана Ивановић) – 4.5.2020: https://youtu.be/195Waow9yZ8 

7. разред – Цртамо и бојимо: Моја школа

5. разред (Љиљана Ивановић) – Цртамо и бојимо: Моја школа – 11.5.2020

6. разред (Љиљана Ивановић) – Цртамо и бојимо: Моја школа – 11.5.2020

7. разред (Љиљана Ивановић) – Моја омиљена животиња – 11.5.2020

5., 6. и 7. разред (Љиљана Ивановић) – Ритмичка игра Коколеоко – 1.6.2020:

________________________________________

ДОДАТАК – VII-2 / Кућна настава / Наташа Ковачевић 18.3.2020

18.3.2020

Srpski jezik: https://www.youtube.com/watch?v=-vnSe62xxqU

Matematika: https://www.youtube.com/watch?v=eYWBp63xT2w

Biologija:

https://www.youtube.com/watch?v=na3lbepvhgQ

https://www.youtube.com/watch?v=gP1eHJxED60

Istorija: https://www.youtube.com/watch?v=JPsxRMT8za4

Geografija: https://www.youtube.com/watch?v=AhozIbL511k

Fizika: https://www.youtube.com/watch?v=JW72VEmEcmw

Hemija: https://www.youtube.com/watch?v=6xFBxAV9Ogs

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: https://www.youtube.com/watch?v=wCLM9ze49ac

Muzička kultura: https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA

Tehnika i tehnologija: https://www.youtube.com/watch?v=kvhlYwlarQ8

Informatika i računarstvo: https://www.youtube.com/watch?v=QLPDHkybjEs

Građansko vaspitanje: https://www.youtube.com/watch?v=9eW_OyNWNPI

Vešte ruke: https://www.youtube.com/watch?v=eL0ZaCMNxpo

23.3.2020

Srpski jezik: https://www.youtube.com/watch?v=-cTIRBl9Dhg 

Matematika:  https://www.youtube.com/watch?v=IGH0DeVNkQU

Biologija: https://www.youtube.com/watch?v=x7ehV4MseYs 

Istorija: https://www.youtube.com/watch?v=9ldw1V6APDc&t=86s

Geografija: https://www.youtube.com/watch?v=Oydym3wTxDg

Fizika: https://www.youtube.com/watch?v=VgTp5pFgaWk

Hemija: https://www.youtube.com/watch?v=j7KDeBh3dWk

Fizičko i zdravstveno vaspitanje: https://www.youtube.com/watch?v=sh7VYnvIAgY

Muzička kultura:

Tehnika i tehnologija:

Informatika i računarstvo:

Građansko vaspitanje: https://www.youtube.com/watch?v=6PVWjGj5dk0  

Vešte ruke: https://www.youtube.com/watch?v=0tpFY2isa8o

Likovna kultura: https://www.youtube.com/watch?v=S6_uSKbXn9o 

30.3.2020

Srpski jezik:
Matematika:
Biologija:
Istorija:
Geografija:
Fizika:
Hemija:
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
Muzička kultura:
Tehnika i tehnologija:
Informatika i računarstvo:
Građansko vaspitanje:
Vešte ruke:
Likovna kultura:

6.4.2020

Srpski jezik:

Matematika:
Biologija:
Istorija:
Geografija:
Fizika:
Hemija:
Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
Muzička kultura:
Tehnika i tehnologija:
Informatika i računarstvo:
Građansko vaspitanje:
Vešte ruke:
Likovna kultura:

22.4.2020

Biologija:

 Fizičko i zdravstveno vaspitanje:
 Fizika:
 Geografija:
 Građansko vaspitanje:
 Hemija:
 Informatika i računarstvo:
Istorija:
Matematika:
Muzička kultura:
Srpski jezik:
Tehnika i tehnologija:
Vešte ruke: