КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“ Гоце Делчева 2, 18106 Ниш Тел. 018 560 848, 562 615, 562 616  skolacaricajelena@gmail.com www.caricajelena.edu.rs Carica Jelena skolacaricajelena@gmail.com www.caricajelena.edu.rs ___________________________________________ Датум: 07.10.2020. године Дел. број: 01-110-01/20                                                                       На основу члана 123. став […]