ШОСО "Царица Јелена" - Ниш

Walls Down

О ПРОЈЕКТУ

У оквиру тежње за интернационализацијом школе и осавремењивањем васпитно-образовних метода, као и обавезе за целоживотним учењем, Тим за европске пројекте Школе је посредством фондације Темпус (http://erasmusplus.rs/o-nama/fondacija-tempus/) конкурисао за финансирање реализације пројекта мобилности (кључна активност - КА1 - пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина), у оквиру програма Erasmus+ у области образовања (http://erasmusplus.rs/erazmusplus/o-programu/). Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката у периоду од 2014. до 2020. године. У оквиру програма, наставно и ненаставно особље школе има могућност мобилности у циљу стицања искуства учења и/или упознавања са начином рада у другој држави. Пројекат мобилности омогућиће актерима пројекта да се професионално усавршавају кроз учешће у курсевима или другим видовима обуке, као и кроз активност "посматрања на радном месту" (job shadowing).

 

Опширније: Walls Down

Link1 | Link2 | Link3

Школа за основно и средње образовање "Царица Јелена" - Ниш © 2019.