ШОСО "Царица Јелена" - Ниш

Обавештење за родитеље у вези уписа ученика у 1. разред основне школе

У складу са дописом министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 610-00-
56/2019-19 од 24. јануара 2019. године, родитељи, односно законски заступници који
уписују своју децу или штићенике у први разред основне школе неће више морати да
прибављају документацију као што је Извод из књиге матичних или доказ о пријави
пребивалишта, већ ће то, на њихов захтев, чинити Школа.

Уз ово обавештење прилажемо и документ, који можете погледати или преузети кликом на документ испод овог текста.

 

Link1 | Link2 | Link3

Школа за основно и средње образовање "Царица Јелена" - Ниш © 2019.